Stafi dhe kontaktet

 
 
 

Përgjegjëse e Njësisë së Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë
Kordinatore Institutionale Erasmus

Dr. Edit BREGU
Rruga Medar Shtylla, Komuna e Parisit, 1000 Tiranë
Tel: +355(0)42200063
E-mail: edit.bregu@wisdom.edu.al
: erasmus@wisdom.edu.al

Kordinatore Erasmus Fakulteti i Drejtësisë

Dr. Noela MAHMUTAJ
Rruga Medar Shtylla, Komuna e Parisit, 1000 Tiranë
Tel: +355(0)42200063
E-mail: noela.mahmutaj@wisdom.edu.al


Kordinatore Erasmus, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore

Msc. Klevisa MUÇA
Rruga Medar Shtylla, Komuna e Parisit, 1000 Tiranë
Tel: +355(0)42200063
E-mail: klevisa.muca@wisdom.edu.al

Kordinatore Erasmus për mbështetjen e studentëve të huaj

Rruga Medar Shtylla, Komuna e Parisit, 1000 Tiranë
Tel: +355(0)42200063