Roli i Psikologjisë në Kontekstin Shoqëror

 
 
 

Konferenca Shkencore

 
4 Maj, 2016
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Konferencë Shkencore me temë: "Roli i Psikologjisë në Kontekstin Shoqëror", organizuar nga ShLUJ " Wisdom University".