Problemet Psikologjike Tek Të Rinjtë Si Edhe Perspektiva Ekonomike E Të Rinjve Shqiptarë Në Kuadër Të Shkëmbimeve Rajonale

 
 
 

Konferencë Shkencore Ndërstudentore

 
30 Janar, 2018
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Studentët e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore, Departamenti i Psikologjisë, në prezantimin e temave të tyre në ditën e parë të Konferencës Shkencore Ndërstudentore: “PROBLEMET PSIKOLOGJIKE TEK TË RINJTË SI EDHE PERSPEKTIVA EKONOMIKE E TË RINJVE SHQIPTARË NË KUADËR TË SHKËMBIMEVE RAJONALE”, zhvilluar në Kolegjin Universitar “Wisdom”, datë 30.01.2018 , në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim “Wisdom”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencë Shkencore Ndërstudentore

 
31 Janar, 2018
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Studentët e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore, Departamenti i Ekonomisë, datë 31.01.2018, në ditën e dytë të Konferencës Shkencore Ndërstudentore: “PROBLEMET PSIKOLOGJIKE TEK TË RINJTË SI EDHE PERSPEKTIVA EKONOMIKE E TË RINJVE SHQIPTARË NË KUADËR TË SHKËMBIMEVE RAJONALE”, zhvilluar në bashkëpunim me Institutin për Kërkim dhe Zhvillim “Wisdom”.