Probleme Psiko-sociale Te Adoleshenteve Dhe Te Rinjve

 
 
 

Konferenca Shkencore Studentore Ndëruniversitare

 
31 Janar, 2017
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
31 Janar 2017, u zhvillua Konferenca Shkencore Studentore Nderuniversitare me temë: “ PROBLEME PSIKO- SOCIALE TË ADOLESHENTËVE DHE TË RINJVE", organizuar nga ShLUJ " Wisdom University".