Lista dhe renditja per programet e studimit Bachelor 3-vjecar


Lista dhe renditja për programin Drjetesi (PDF)

Lista dhe renditja për programin Menaxhim Biznesi  (PDF)

Lista dhe renditja për programin Financë-Bankë  (PDF)

Lista dhe renditja për programin Psikologji  (PDF)


Lista dhe renditja per programet e studimit profesional 2-vjecar: 


Lista dhe renditja për programin Agjent i pasurive të paluajtshme  (PDF) ,(PDF2) ,(PDF3

Lista dhe renditja për programin Asistent Social  (PDF) (PDF2)

Lista dhe renditja për programin Assistent Juridik  (PDF),(PDF2),(PDF3),(PDF4)

Lista dhe renditja për programin Asistent Administrativ  (PDF) ,(PDF2)