Çdo kandidat duhet të paraqitet në sekretarinë mësimore të fakultetit përkatës për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit ku është shpallur fitues.Regjistrimet për fituesit e raundit të III vazhdojnë dhe nesër në datën 26 Tetor 2019. Regjistrimet nuk përfundojne me mbylljen e raundit të III.

Shansi i fundit për të gjithë maturantët do të jenë 4 ditët e fundit të muajit.Pranë sekretarisë sonë do të vazhdojnë regjistrimet nga data 28 deri më 31 Tetor

Zgjidh programin e duhur për ty
•Drejtësi
•Menaxhim Biznes
•Financë
•Psikologji

Programe profesionale të larta (2 vjeçare)
•Asistent Juridik   •Agjent i pasurive të paluajtshme
•Asistent social     •Asistent administrativ