THIRRJE PËR PJESËMARRJE

Fakulteti i Drejtësisë i Kolegjit Universitar “Wisdom” organizon
Konferencën Studentore me temë:
Perspektivat dhe sfidat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin
Europian
”.
Konferenca do të zhvillohet më 14 Maj 2019, ora 10.00 në sallën e
konferencave të KU “Wisdom”.

Me respekt,
DEKANI
Prof. Asoc. Dr. Naim MEÇALLA