Njoftohen të gjithë studentët dhe personeli akademik i Kolegjit Universitar “Wisdom”, se kanë qasje në përdorimine bibliotekës online në linkun e mëposhtëm;https://ebookcentral.proquest.... elektronike (on-line) Proquest ofron përkatësisht 180.716 tituj total libra online akademik, në formatPDF, si: Law, Philosophy, Business, Literature, English dhe janë të aksesueshme, për studentë e stafin akademik.Aksesi në një nga libraritë elektronike “PROQUEST”, për përdorimin e literaturës online. me të pasur e të përditësuar, ju vjen në ndihmë studentëve , ku ata do të lexojnë dhe shkarkojnë libra, revista, raste studimore dhe publikime të ndryshme të autorëve më të njohur.Kjo qasje mundësohet përmes adresës personale të e-mail-it, në platformën e “ Proquest” në të cilin është regjistruar, çdo student apo personel i stafit akademik.Studentët dhe personeli akademik që nuk e kanë hapur accountin duhet të vijnë në bibliotekë, për të hapur adresë personale.Si dhe për çdo pyetje apo paqartësi kontaktoni me adresën e e-mail-it: alma.canaj@wisdom.edu.al,ku specialistja e bibliotekës, do ju japi informacion e duhur për përdorimin e bibliotekës online.