UNIVERSITETI WISDOM

9.30-10.00 Rregjistrimi i Pjesmarrësve 

10.00-10.05 Fjala hyrëse dhe mirëseardhëse. Objektivat e projektitdhe aktivitetit
Blerina Brovina, menaxhere projektiti WDN Albania Qëllimi dhe objektivat e konferencës.

10.05-10.15 Moderatore Dr. Ilirjana Nano , Përmbledhje nga rekomandimet e projektit, Forcimi i mekanizmit për adresimin e dhunës në familje. Ndryshimet e reja në ligjin për masat ndaj dhunës në marrdhëniet familjare dhe rëndësia për ndryshime në vijim. 

10.15-10.30 Prof.Asoc.Dr. Naim Mëçalla "Disa aspekte ligjore të mbrojtjes së grave të dhunuara që kanë vrarë burrat e tyre abuzues". Prof.Asoc.Dr. Naim Mëçalla, Lektor i të Drejtës Penale, Kolegji Universitar “Wisdom”

10.30-10.45 Dr. Elmaz SHERIFI Rekomandime në kuader të dhunës me bazë gjinore. Dr.Elmaz Sherifi, Shef i Departamentit të Drejtës Private, Kolegji Universitar Wisdom Tiranë

10.45-11.00 Dr. Besnik Muci Dhuna në familje dhe krimet e rënda. Lehtësimi i barrës së provës për këto krime.


Shiko më shumë PDF