NJOFTIM NË LIDHJE ME PËRSËRITJET DHE KONSULTIMET E MUAJIT SHTATOR!Fakulteti i Drejtesisë
Më poshtë janë afishuar të gjitha oraret e konsultimeve që do të realizohen në 3-18 Shtator 2020 për studentët e Fakultetit të Drejtesisë.