Më datë 19 Nëntor 2019, IYF ALBANIA (International Youth Fellowship) në ambjentet e Kolegjit Universitar WISDOM në bashkëpunim me Njësinë e Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë sëbashku me Specialisten e Këshillimit të Karrierës dhe Jetës Studentore organizojnë leksion të hapur “Mind lecture” me temë “Si mund të sjellim një ndryshim në jetën tonë”.
Janë te ftuar të gjithë studentët të marrin pjesë në këtë leksion.