Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon leksion të hapur online me temë: “ Shӫrbimet sociale ndaj Covid-19 “ ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dr.Anisa Subashi Drejtoreshë e Përgjithshme e Shërbimit Social,Bashkia Tiranӫ.
Gjithashtu pas Dr.Anisa Subashi, kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Prof.Asoc.Dr. Erika Melonashi e cila do të zhvillojë leksion të hapur me temë “ Konjicioni, emocioni dhe sjellja:Cfarë na mësoi pandemia Covid-19?"
Na ndiqni ditën e marte datë 9 Qershor 2020, ora 10.00 në live stream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar "WISDOM".