{"text":"Të dashur studentë! Kolegji Universitar \"WISDOM\", uron të jeni mirë me shëndet!

Në kushtet e mbylljes së Institucioneve të Arsimit të Lartë nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për të parandaluar përhapjen e COVID -19, Ne, profesorët e Kolegjit Universitar \"Wisdom\" jemi të përkushtuar që t'ju vijmë në ndihmë studentëve me leksionet dhe litaraturën përkatëse të cilat do t'i merrni nëpërmjet e-mail-it, portalit të stundentit në web: www.wisdom.edu.al, për t'a kaluar pa problem këtë situatë shkëputje nga auditori.

Të dashur studentë, Ju lutem deri në datën 3 Prill 2020 të qëndroni në shtëpi duke ndjekur të gjitha udhëzimet zyrtare të institucioneve shtetërore