Më datë 17-18 Janar 2020 KU Wisdom do të organizojë Transnational Meeting nr.4 në kuadër të projektit “Cultural Studies in Business” Erasmus +. Partnerët tanë nga Italia, Portugalia, Lituania, Maqedonia e Veriut dhe Kroacia do të mblidhen për të diskutuar lidhur me ecurinë e projektit dhe çështjet kryesore të tij. Në kuader të këtij projekti do të organizohet një workshop me lektorë kombetarë e ndërkombetarë si dhe me studentë nga universitete të ndryshme.Na ndiqni për informacione më të detajuara në ditët në vazhdim!

4th Transnational Meeting organized by University College Wisdom, Tirana Albania!!!!
In 17-18 January 2020 UCW will host the 4th Transnational Meeting, in the frame of the project “Cultural Studies in Businees, Erasmus +.In this meeting will participate all the partners from Italy, Portugal, North Macedonia, Croatia and Lithuania. Partners will discuss important issues like the journal, pilot course, etc. Also a workshop with national and international lectures and students will be organized.Stay tuned for more info and update! Cooming soon