NJOFTIM


VAZHDOJNË REGJISTRIMET NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER.


 KOLEGJI UNIVERSITAR “ WISDOM”