U rikujtojmë të gjithë maturantëve se regjistrimet pranë degëve të tyre fituese të ruandit të dytë
vazhdojnë edhe sot më 9 Tetor.
Ju ftojmë të bëheni pjesë e KU “WISDOM” për t’ju udhëhequr drejt dijes.