Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon leksion të hapur online me temë: “Vleresimi psikosocial i projektit shkollor “ ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Prof. Dr. Erleta Mato Dekane e Kolegjit Universitetar ”Logos”.
Gjithashtu pas Prof.Dr. Erleta Mato kemi kënaqësinë të kemi t ftuar Dr.Edo Sherifi, Pӫrgjegjëse e Departamentit tӫ Psikologjisӫ Kolegji Universitar " Wisdom " me temen " Sfidat e shërbimit psikologjik shkollor " .

Na ndiqni ditën e premte datë 12 Qershor 2020, ora 10.00 në live stream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar "WISDOM".