Në datat 21-25 Qershor 2021, NJKSHMJ e Fakultetit të Drejtësisë, në bashkëpunim me qendrën “Klinika Ligjore Wisdom”, në kuadër të zhvillimit të mëtejshmëm të veprimtarive kërkimore-shkencore të Fakultetit do të organizojnë aktivitetin 1 javor me temë “Java e së Drejtës”. Në këtë aktivitet shkencor disa ditor do të realizohen diskutime, seminare dhe leksione të hapura.Profesorë, personalitete të shquara në fushën e së drejtës në vend, profesorë nga universitete të huaja, noterë, juristë, avokatë etj.
Ju ftojmë të na bashkoheni çdo ditë në platformën zoom!