Njoftim
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë organizon Sondazhin Kombëtar të
Studentëve. 
Njoftohen të gjithë studentët e KU "Wisdom" që të plotësojnë pyetësorin online. Linku për
plotësimin e këtij pyetësori është dërguar në emailin tuaj dhe afati i plotësimit është nga
15.04.2019 - 02.05.2019.