Zyra e Burimeve Njerëzore Karrierës dhe Jetës studentore njofton studentët e KU
"WISDOM" se ditën e hënë, datë 03.06.2019, ora 12.00, në sallën 6, do të zhvillojë
trajnimin me temë "Si të aplikojmë suksesshëm për një pozicion pune".