Departamenti i Psikologjisë dhe NJKSHMJ organizon më datë 10 Maj, ora 10-00, leksionin e hapur me profesoren nga Shkupi në fushën e psikologjisë me temë:“Psychotherapy in Multicultural Setting”, me lektore Prof. Dr. Emilija Stoimenova Canevska, nga International Balkan University .

Ftohen të gjithë pedagogët dhe studentët e këtij departamenti të marrin pjesë.