Instituti pёr Kёrkim dhe Zhvillim Wisdom nё bashkёpunim me International Center for Southern
Europe nё kuadёr tё projektit “SociAl inclusion Through the multi-functional center In Prrenjas,
SADI HALITI” (SATI) kёrkon tё punёsojё njё lehtёsues/facilitator pёr implementimin e kurseve
formuese nё qendrёn multifunksionale Sadi Haliti.
Preferohen kandidatё tё cilёt:

Jetojnё nё qytetin e Prrenjasit,
Kanё mbaruar shkollёn e lartё 3+2
Kanё eksperiencё nё kordinimin e punёve
Kanё eksperiencё nё zbatimin e aktiviteteve tё ndryshme me organizata tё shoqёrisё civile
Kanё aftёsi tё mira komunikuese
Njohin mirё nevojat e bashkeqytetarёve

Kandidadёt duhet tё paraqesin brenda datёs 8 Shkurt dokumentat qё vijojnё:
1. Diplomat (Bachelor dhe Master)
2. Curriculum Vitae
3. Letёr interesi
4. 1 rekomandim nga punёdhёnёs tё mёparshёm

Kandidatёt duhet t’i dorёzojnё dokumentat nё adresёn e e-mail-it rdi.wisdom@gmail.com
Pas shqyrtimit kandidatёt do t’i nёnshtrohen njё interviste me gojё.