Lista e plotë dhe renditja për raundin e tretë të kandidatëve në Kolegjin Universitar Wisdom

 

Lista dhe renditja per programet e studimit Bachelor 3-vjecar

 
 

Lista dhe renditja per programet me karakter profesional 2-vjecare

 

Lista e plotë dhe renditja për raundin e dytë të kandidatëve në Kolegjin Universitar Wisdom

 

Lista dhe renditja per programet e studimit Bachelor 3-vjecar

 
 

Lista dhe renditja per programet me karakter profesional 2-vjecare

 

Lista e plotë dhe renditja për raundin e parë të kandidatëve në Kolegjin Universitar Wisdom

 

Lista dhe renditja per programet e studimit Bachelor 3-vjecar

 

 
 

Lista dhe renditja per programet me karakter profesional 2-vjecare