Lidhje te nevojshme

 
 
 
Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë (https://arsimi.gov.al/ )
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ( https://punetejashtme.gov.al/en )
Info për të huajt në Shqipëri (https://punetejashtme.gov.al/en/services-and-opportunities/information-for-foreign-citizens)
Ku mund të gjejmë shtëpi me qira (https://www.century21albania.com/en)
Cfarë mund të bëjmë në Tiranë (http://www.visit-tirana.com/sq/cfare-te-besh)