Konferenca shkencore

 
 
 

Institucioni ynë ofron programe të akredituara, të hartuara në përputhje me zhvillimet më të fundit në universitetet më të mirënjohura në botë, në përputhje me tendencat e zhvillimit politik, ekonomik, social dhe kulturor të vendit, si dhe në harmoni me tendencat dhe kërkesat nga zhvillimet më të fundit në tregun e punës, si në vend ashtu edhe më gjerë!

Pse të studiosh në Kolegjin Universitar “Wisdom”?

• Kolegji Universitar “Wisdom” ofron një arsim me cilësi të lartë si dhe një gamë të gjerë programesh akademike.
• Stafi akademik i Kolegjit Universitar “Wisdom” është i kualifikuar dhe përdor teknikat më inovative të mësimdhënies.
• Kolegji Universitar “Wisdom” ofron programe studimi me kosto të përballueshme për të gjithë
• Bibloteka online në gjuhë të huaj, është një lehtësi për studentët ndërkombëtar
• Shqipëria është një destinacion studimi i sigurt, mikpritës dhe i përballueshëm. Kostoja e jetesës në Shqipëri është e ulët.
• Jeta studentore e Kolegjit Universitar “Wisdom” është mjaft e larmishme dhe iu jep mundësinë studentëve ndërkombëtar të njohin dhe të prekin nga afër kulturën shqiptare.

 
 
CALL FOR PAPER- 17 MAY