Erasmus në Wisdom

 
 
 
ERASMUS +
Mobiliteti ndërkombëtar

Për gati 30 vjet, Evropa ka financuar programin Erasmus, i cili u ka mundësuar mbi tre milion studentëve evropianë të kalojnë një pjesë të studimeve në një institucion tjetër të arsimit të lartë në Evropë. Erasmus + tani ka krijuar këto mundësi, duke lejuar lëvizjen nga pjesët e tjera të botës në "Vendet e Programit" dhe mobilitetin e studentëve evropianë drejt "Vendeve Partnere".
Mobiliteti mund të përcaktohet si një periudhë e kufizuar studimi ose trajnimi jashtë vendit (në kuadrin e studimeve në vazhdim në një institucion vendas) për të fituar kredite. Pas fazës së mobilitetit, studentët kthehen në institucionin e tyre të origjinës, ku njihen kreditë dhe në të njejtën kohë përfundojnë studimet e tyre.
Vendet e programit: 27 shtete anëtare të BE, si dhe Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Maqedonia e Veriut, Turqia; “Vendet Partnere”, të gjitha vendet e tjera në mbarë botën të grupuara së bashku në rajone të ndryshme. Por, jo të gjitha vendet partnere janë të përshtatshme për këtë mobilitet. Zvicra, Andorra, Monako, San Marino, Vatikani, si dhe Irani, Iraku, Jemeni dhe vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (Bahreini, Kuvajti, Omani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe) nuk janë të ligjshëm për këtë program ndërkombëtar.
Në mënyrë që të ndodhë mobiliteti, një IAL në një “Vend të Programit” duhet të nënshkruajë një marrëveshje ndërinstitucionale me një IAL në një “Vend Partner”. Sipas kësaj marrëveshje, ajo mund të presë studentë, kandidatë për doktoraturë ose stafin nga IAL “Vende Partnere” dhe anasjelltas. Në marrëveshje, institucionet dërguese dhe pranuese bien dakord mbi gamën e kurseve të hapura për studentët vizitorë dhe mbi mundësitë për lëvizjen e stafit. Këto marrëveshje sigurojnë që institucioni dërgues të njohë kreditet e fituara nga studentët e tij për aktivitete të përfunduara me sukses jashtë vendit, të cilat do të njihen në diplomën e studentit pasi të kthehet.
Programi për vendet e IAL kërkojnë një kartë Erasmus për të aplikuar dhe marrë pjesë duke nënshkruar marrëveshjen ndërinstitucionale, IAL-të e vendeve partnere bien dakord t'i përmbahen këtyre parimeve.