Projekte

TRANSNATIONAL MEETING NR.4 & WORKSHOP

Në kuadër të projektit Erasmus + ‘Cultural Studies in Business’ u zhvillua në Tiranë,më datë 17 Janar 2020, Transnational Meeting nr.4, ku partnerët e këtij projekti si ; Italia, Kroacia, Maqedonia e Veriut, Portugalia, Lituani dhe JUMP diskutuan për vazhdimësinë e këtij projekti dhe realizimin e ...
Lexo Më Shumë...

TRANSNATIONAL MEETING NR.4

Më datë 18 Janar 2020, në kuadër të projektit Erasmus + ‘Cultural Studies in Business’ u zhvilluanë Kolegjin Universitar WISDOM, dita e dytë e Transnational Meeting nr.4. Partnerët si ; Italia,Kroacia, Maqedonia e Veriut, Portugalia, Lituania dhe JUMP diskutuan për vazhdimësinë e këtijprojekti,dhe ...
Lexo Më Shumë...

Titulli i projektit : ‘Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm’

Kohëzgjatja e projektit : Qershor 2019 – Janar 2020 Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom po zbaton projektin ‘Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm’ në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga ...
Lexo Më Shumë...

Titulli i projektit : " Cultural Studies in Business’’

Kohёzgjatja e projektit : Shtator 2018 – Gusht 2020Nё kuadёr tё projektit Erasmus +, KA2 tё udhёhequr nga Sapienza, Universiteti i Romёs nёItali, ku pjesё e kёtij projekti janё edhe universitete nga 5 shtete tё tjera si Kroaci,Portugali, Maqedoni, Lituani dhe Shqipёri. Shqipёria pёrfaqёsohet nga ...
Lexo Më Shumë...

Titulli i projektit:"Tё rinjtё e Tiranёs nё vendimmarrje nёpёrmjet aplikacionit smart"

Kohezgjatja Mars 2019-Gusht 2019    Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës po zbatojnë projektin  : “Të rinjtë e Tiranës në vendimmarrje nëpërmjet aplikacionit smart”. Ky projekt synon ndërgjegjësimin e të rinjve në qytetin e Tiranës për të të marrë pjesë në ...
Lexo Më Shumë...

Titulli i projektit : "Social inclusion through the multi-functional center in Prrenjas, SADI HALITI"

Kohezgjatja e projektit : 1 Shkurt 2019 – 1 Qershor 2019   Instituti per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom ne bashkepunim me International Center for Southern Europe po implementojnë projektin “SociAl inclusion Through the multi-functional center In Prrenjas, SADI HALITI” (SATI) i financuar nga IADSA. ...
Lexo Më Shumë...

Titulli i projektit : "Sporti si instrument integrimi pёr gratё, dance sportive"

Kohezgjatja : 10 Mars 2018-10 Tetor 2018   Insituti per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës realizoi me sukses projektin 'Sporti si instrument integrimi per grate, dance sportive’. Ky projekt kishte për qëllim gjithëpërfshirjen e grave në aktivitete fizike, sportive me ...
Lexo Më Shumë...

Titulli i projektit : "Children Card to strengthen children rights"

Titulli i projektit :‘’Children Card to strengthen children rights’’  Periudha kohore 01.09.2017- 01.03.2018Instituti për Kerkim dhe Zhvillim Wisdom ne bashkepunim me Save the Children dhe Terre desHommes , te financuar nga Bashkimi Europian kane zbatuar projektin ’Children Card tostrengthen ...
Lexo Më Shumë...