Perspektivat dhe sfidat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian - (en)

 
 
 

Konferencë Studentor

 
14 Maj, 2019
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Është kënaqësi që në emër të Fakultetit të Drejtësisë të KU “Wisdom”, Institutit për Kërkim dhe Zhvillim “Wisdom” dhe bashkëpunëtorëve tanë, t’ju drejtohem dhe të kërkoj pjesëmarrjen Tuaj në kuadrin e Konferencës Studentore me temë: “Perspektivat dhe sfidat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian”.

Kjo konferencë do të organizohet në kuadër të “Ditës së Europës” si dhe besimit mbi kontributin që mund të japin të rinjtë shqiptarë nën dritën e perspektivës europiane, ndaj të nderuar kolegë të Stafit Akademik të Kolegjit Universitar “Wisdom”, kolegë nga IAL publike dhe private partnere si dhe bashkëpunëtorë tanë në administratën publike dhe private etj, jeni të ftuar të na nderoni me pjesëmarrjen dhe diskutimet tuaja me qëllim që ti mbështesim studentët pjesëmarrës që të prezantojnë punimet e tyre në lidhje me ketë temë të veçantë, e cila është e një rëndësie aktuale për vendin tonë dhe më gjerë.

Ju lutem gjeni bashkëlidhur thirrjen dhe detajet e organizimit të konferencës!

 
download