THIRJE PËR PJESËMARRJEFakulteti i Drejtësisë  i Kolegjit Universitar “Wisdom“,  më  datën 10 Prill 2019  organizon Konferencën Shkencore Kombëtare me temë:Aspekte juridike të krimeve kompjuterike  dhe  praktika e  organeve tona ligjzbatuese për parandalimin, zbulimin dhe goditjen e tyre”.


DEKANI

Prof. Asoc. Dr. Naim MEÇALLA