Të gjithë të interesuarit nga mosha 18-23 vjeç,  mund të aplikojnë në linkun : APPLY | Global
Youth Sumit 2019

Për më tepër informacion kontaktoni : 
julvina.gjermeni@wisdom.edu.al

karriera.wisdom@gmail.com