Njoftim për Sezonin e Provimeve të Vjeshtës

 Njoftohen studentët e KU ”Wisdom” se Sezoni i Provimeve te Vjeshtës do të jetë nga data 09.09.2019 - 28.09.2019.

 Studentët që kanë provime të mbartura mund të paraqiten pranë Sekretarisë Mësimore nga data 28.08.2019 e në vazhdim për regjistrimin e provimeve.