Kolegji Universitar Wisdom nё kuadёr tё projektit “Cultural Studies in Business” kёrkon tё
punёsojё njё person pёr t’u angazhuar nё output 2, i cili do tё lektrojё njё javё mёsim nё
universitetin e Beira-s, Portugali, lёndё tё cilat do tё pёrmbajnё tema nga fusha e ekonomisё e
ndёrthurur me atё sociale.
Kriteret e pёrgjithshme
Preferohen kandidatё tё cilёt:
Kanё mbaruar shkollёn e lartё 3+2
Kanё mbaruar studimet (bachelor/master) jashtё vendit.
Kanё nё listёn e lёndёve tё zhvilluara gjatё studimeve njё lёndё, e cila pёrfshin kulturёn, aspektet
sociale nё ekonomi.
Kanё pёrvojё nё mёsimdhёnie.
Kanё aftёsi tё mira komunikuese
Njohin shumё mirё gjuhёn Angleze

Kandidadёt duhet tё paraqesin brenda datёs 10 Tetor 2019 dokumentat qё vijojnё:
1. Kёrkesё
2. Kopje tё diplomave (Bachelor dhe Master)
3. Curriculum Vitae
4. Kopje tё kartёs sё identitetit
5. Letёr Reference
Kandidatёt e interesuar duhet t’i dorёzojnё dokumentat nё adresёn e e-mail-it:
info@wisdom.edu.al
Pas shqyrtimit kandidatёt do t’i nёnshtrohen njё interviste me gojё.