NJOFTIMTHIRRJE PËR PJESËMARRJE NËKONFERENCËN SHKENCORE KOMBËTARE:“E ardhmja e Europës dhe Kurrikula e Studimeve Kulturore në Biznes në kuadër të proçesit të Bolognës”“The future of Europe and the CSB Curricula in the Bologna Process”Në datat:4-5 Nëntor, 2020VENDI:KOLEGJI UNIVERSITAR “WISDOM”Rruga “Medar Shtylla”Tiranë, ShqipëriWeb-site: www.wisdom.edu.al