Panairi Work & Study 2020, “ GATI PËR SHKOLLË "

Më datë 10-13 Shtator 2020, u zhvillua  Panairi “Work and Study” 2020 tek Pedonalja Tirane. Tashmë një traditë e nisur në vitin 2010 e ku vit pas viti ka përmirësuar treguesit e saj në drejtim të të punësuarve dhe bursave profesionale të studimit.  Kolegji Universitar “ Wisdom”,mori pjese ne  këtë event të rëndësishëm. Gjatë këtij panairi KU “WISDOM “ prezantoi tek maturatët programet e studimit si dhe ofrij sesione këshillimi karriere për maturantët nga DAR Lezh, Shkoder, Elbasan, Durres dhe DAR Tirana. Këto prezantime i ndihmojnë maturantët të bëjnë zgjedhjen e duhur të programit të studimit