Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon “Tryezë të rrumbullakët “ me studentët e Departamentit të Psikologjisë, me temë: “Përjetime psikosociale të studentëve në kushtet e pandemisë”
Na ndiqni ditën e mërkurë datë 1 Korrik 2020, ora 10.00 në live stream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar "WISDOM".