Njoftim
Njoftojme të gjithë studentet e vitit e tretë Bachelor, Master viti i dytë dhe Programet Profesionale viti i dytë, të paraqiten në ambjentet e Kolegjit Universitar “Wisdom” duke iu referuar datave të afishuara për lëndët përkatëse të sezonit.
Të paraqiteni me ID dhe të keni shlyer detyrimet për vitin.
Ju lutem të respektoni protokollin e higjenës duke u pajisur me maska.