Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon leksion online me temë: '’Nasciturus pro iam nato habetur - Diritto alla vita - Prospettive romane e moderne? ‘’ kukemi kënaqësinë të kemi të ftuar Prof. Malina Novkirishka Univ. Sofies Bullgai,Presidente dell'Associazione dei Romanisti dei Balcani.Gjithashtu nderon me pjesëmarrjen: Prof. emeritus Sebastiano TAFARO Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" Na ndiqni ditën e mërkurë 10 Qershor 2020 në orën 14.30 në livestream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar " Wisdom".