Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon leksion online me temë: "POLITIKAT MONETARE DHE FISKALE GJATË DHE PAS PANDEMISË” .
Kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Prof.Dr Arben MALAJ .Na ndiqni ditën e hënë, datë 1 Qershor 2020 në orën 10.00 në livestream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar " Wisdom".