NJOFTIM

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË

KONFERENCËN SHKENCORE KOMBËTARE:

“E ardhmja e Europës dhe Kurrikula e Studimeve Kulturore në Biznes në kuadër të proçesit të Bolognës”

“The future of Europe and the CSB Curricula in the Bologna Process”

Në datat:
19-20, Mars 2020

VENDI:
KOLEGJI UNIVERSITAR “WISDOM”
Rruga “Medar Shtylla"