TRAJNIM
Njësitë e Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë të Kolegjit Universitar Wisdom në bashkëpunim me Qendrën "Klinika Ligjore Wisdom” do të realizojnë një trajnim me temë: "Huamarrje e Zgjuar dhe Kontratat me Institucionet e Microcreditit". E ftuar do të jetë Znj.Vjollca Muçaj PHDc, Drejtoreshë e Departamentit të Riskut në Institutin Financiar "Social&Agro Fund".
Ditën e Mërkurë datë 29.01.2020 Ora 12:00Në Sallën e Konfrencës së KUW.
Të gjithë pjesëmarrësit në trajnim do të pajisen me çertefikatë.Ky aktivitet ka për qëllim të informojë të gjithë studentët dhe të krijojnë ura bashkëpunimi me këtë institucion në mënyrë që të përfshihen në praktika mësimore, në mini projekte kërkimore, dhe mundësi punësimi për ta.