Më 18 Qershor 2021, NJKSHMJ e Fakultetit të Drejtësisë, në bashkëpunim me qendrën “Klinika Ligjore Wisdom”, në kuadër të zhvillimit të mëtejshmëm të veprimtarive kërkimore-shkencore të Fakultetit organizon leksion të hapur on-line me temë: “Si të bëhesh avokat në New York?”, ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Vera Xhafaj
Avokate.
Na ndiqni ditën e premte datë 18.06. 2021 ora 15:00  në live stream Facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar “Wisdom”.