Bashkëpunim mes DMPP dhe Kolegjit Universitar “Wisdom”.
Dr. Shefki Hysa, Guvernator i Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP), Dr. Otto von
Feigenblatt, Rektor i Universitetit Katolik Amerikan "Spanja e re", me qendër në Florida USA,
dhe Stafi i DMPP, në bashkëpunim me American Diplomatic Mission for World Peace
(ADMWP), Academy of Universal Global Peace (AUGP), Diplomatic Society St. Gabriel,
(DSSG) dhe United Nations University for Global Peace (UNUGP) nderojnë Dr. Elmaz Sherifi,
Pedagog i Kolegjit Universitar “Wisdom”, Tiranë, Shqipëri, me titullin Misionar Paqeje dhe
Ambasador Nderi.

Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission Peace and Prosperity (DMPP), Dr. Otto von
Feigenblatt, Rector of American Catholic University of "New Spain", in Florida, USA, and Staff
of DMPP, in cooperation with the American Diplomatic Mission for World Peace (ADMWP),
Academy of Universal Global Peace (AUGP), Diplomatic Society St. Gabriel, (DSSG) and
United Nations University for Global Peace (UNUGP) honor Dr. Elmaz Sherifi, Lector of the
University College “Wisdom”, Tirana, Albania, with the title Peace Missionary and Honorary
Ambassador.