SECOND CALL FOR PARTICIPATION AT THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:THIRRJA E DYTË PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE: