Lista dhe renditja per programet e studimit Bachelor 3-vjecar


Lista dhe renditja për programin Drjetesi (PDF)

Lista dhe renditja për programin Menaxhim Biznesi  (PDF)

Lista dhe renditja për programin Financë-Bankë  (PDF)

Lista dhe renditja për programin Psikologji  (PDF)


Lista dhe renditja per programet e studimit profesional 2-vjecar: 


Lista dhe renditja për programin Agjent i pasurive të paluajtshme  (PDF)

Lista dhe renditja për programin Asistent Social  (PDF)

Lista dhe renditja për programin Assistent Juridik  (PDF)

Lista dhe renditja për programin Asistent Administrativ  (PDF)