logoWisdom
 
 

Aspekte juridike të veprave penale kompjuterike në vendin tonë dhe lufta për parandalimin dhe goditjen e tyre - (en)

 
 
 

Konference Shkencore Kombëtare

 
10 Prill, 2019
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Fakulteti Drejtësisë organizon më datë 10 Prill 2019, ditën e mërkurë , ora 10.00 në mjediset e Kolegjit Universitar “Wisdom“ konferencën shkencore kombëtare.

Lutemi të na nderoni me pjesmarrjen tuaj.