Aktivitete

Kolegji Universitar Wisdom

Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "Wisdom" zhvilloi më datë 18.06.2021 Konferencën Kombëtare Shkencore me temë: " E ardhmja e Ekonomisë dhe Shkencave Sociale në Botën Post-COVID " Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit në konferencë.
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom " Java Dialektike"

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “E ardhmja e fëmijëve në botën post-COVID”, ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Denata Toçe Psikologe.
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom " Java Dialektike"

Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom”,organizuan leksion të hapur on-line me temë: "Impakti i Covid 19 në veprimtarinë e auditimit të brendshëm", ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Albana Gjinopulli,Eksperte e Auditimit të ...
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom " Java Dialektike"

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “Mosha e tretë në periudhën post-COVID”, ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Gëzim Tushi,Sociolog.
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom "Java Dialektike"

Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom”,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “Ekonomia post-COVID 19”, ku patëm kënaqësinë të kemi të ftuar Dr.Fatma Jaupi.
Lexo Më Shumë...

Kolegji Universitar Wisdom "Java Dialektike"

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “Roli i psikologut në botën post-COVID”, ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Dr.Valbona Treska, Presidente e Urdhrit të Psikologut.
Lexo Më Shumë...