Aktivitete

“Tryezë e rrumbullakët “

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi sot “Tryezë të rrumbullakët “ me studentët e Departamentit të Psikologjisë, me temë: “Përjetime psikosociale të studentëve në kushtet e pandemisë”
Lexo Më Shumë...

Leksion ( Online )

Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë:“ Il diritto dopo la catastrofe: equità e giustizia contrattuale al tempo del Covid_19 “ ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Prof. Laura Tafaro, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".
Lexo Më Shumë...

Takim me Alumni

KOLEGJI UNIVERSITAR “WISDOM” organizoi takim me ALUMNI në paltformën zoom.Takimi u zhvillohet ditën e Hënë, datë 29 Qershor 2020, në orën 18.00.Pjesemarrës ishin ish studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom” të cilëy shkëmbyen eksperiencat e ndryshme që kanë pasur pas diplomimit si edhe ...
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë:“ L'avvocato e la verità “ ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Avv. Vincenzo di Maggio- ex-presidente dell’ordine dei Avvocati di Taranto. Componente del:- Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero ...
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion të hapur online me temë: “Vleresimi psikosocial i projektit shkollor “ ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Prof. Dr. Erleta Mato Dekane e Kolegjit Universitetar ”Logos”....
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: "Il ruolo della vittima del reato nei procedimenti innanzi all'International Criminal Court. Il principio nullum crimen sine lege nella giurisprudenza delle Corti penali internazionali" ku kishim kënaqësinë të ...
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion të hapur online me temë: “Roli i “Urdhrit tӫ Psikologut” nӫ konsolidimin e profesionit tӫpsikologut“ ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Dr.Valbona Treska, Presidente e “...
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: '’Nasciturus pro iam nato habetur - Diritto alla vita - Prospettive romane e moderne? ‘’ ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Prof. Malina Novkirishka Univ. Sofies Bullgai,Presidente dell'Associazione dei ...
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion të hapur online me temë: “Vetëvrasja në adoleshencë” ku kishim kënaqësinë të kemi të ftuar Prof.Asoc.Dr. Artemisi Shehu, Fakulteti i Shkencave Sociale,Universiteti i Tiranës.
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion të hapur online me temë: “ Shӫrbimet sociale ndaj Covid-19 “ ku kishim kënaqësinë të kemi të ftuar Dr.Anisa Subashi Drejtoreshë e Përgjithshme e Shërbimit Social,Bashkia ...
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: “ Arkitektura e bursës dhe tregut të kapitaleve në Shqipëri" ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Z.Artan GJERGJI
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Fakulteti i Drejtesise në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: '’ Che può succedere dopo Covid-19 ? Dobbiamo perdere il nostro benessere? ‘’ ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Prof. Bronisław Sitek, University of Social Sciences and Humanities Poland.Gjithashtu nderoi ...
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" sot organizoi leksion online me temë: “ Çfarë janë Studimet Kulturore në Biznes" ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dr. MBA Enriko CEKO .Na ndiqni live në facebook në faqen zyrtare Kolegji ...
Lexo Më Shumë...

Seminar ( Online )

Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi seminar online me temë: “Diritto e Giustiziaku kemi kënaqesie të kemi të ftuar” Prof. emeritus Sebastiano Tafaro Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Me pjesëmarrjen veçantë të: Prof. Arta Mandro (Balili) Shkolla e ...
Lexo Më Shumë...

Leksion ( Online )

Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: “Problematikat e biznesit në kohën e pandemisë, rimëkëmbja” kukemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dokt. Marjeta Xhabrahimi (Kodra).Gjithashtu tema ...
Lexo Më Shumë...

Leksion ( Online )

Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion online me temë: "POLITIKAT MONETARE DHE FISKALE GJATË DHE PAS PANDEMISË” .Falenderojme Prof.Dr Arben MALAJ për pjesënarrjen e tij në këtë takim online.
Lexo Më Shumë...