Aktivitete

MESIMI ONLINE

Vazhdon mësimi në distancë në " Kolegjin Universitar Wisdom”Mësimi në distancë kaloi javën e pestë dhe i ka realizuar pritshmëritë . Mesimi online ka funksionuar shumë mirë duke kapërcyer vështirësitë e fillimit të përshtatjes si në drejtim të studenteve ashtu dhe pedagogeve me këtë metodologji të ...
Lexo Më Shumë...

MESIMI ONLINE

Çdo ditë studentët e Kolegjit Universitar Wisdom vazhdojnë të marrin leksionet nëpermjet e-mail-it, Google Classroom, Google meeting, portalit të Kolegjit Universitar "Wisdom". Kolegji Universitar "Wisdom" ofron përkushtim dhe mbështetje maksimale për të vazhduar normalisht mësimin sikur të ishit ...
Lexo Më Shumë...

CSB, CULTURAL STUDIES IN BUSINESS

Në bazë të vendimit te Ministres së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, për mbylljen e institucioneve arsimore deri në pëerfundim të pandemisë Covid 19, Kolegji Universitar Wisdom filloi procesin e zhvillimit të mësimit on-line.Kujdes të veçantë i është kushtuar lëndës se re me zgjedhje në kuadër të ...
Lexo Më Shumë...