Aktivitete

Marrëveshje Bashkëpunimi

Sot më datë 20.12.2019, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Kolegjit Universitar ‘Wisdom’ me Women Democratic Network, Albania, organizatë me të cilën jemi në proces të zhvillimit të disa aktiviteve të përbashkëta me fokus social, psikologjik dhe juridik përmes programeve kombëtare.
Lexo Më Shumë...

TRAJNIM

NJKSHMJ në Fakultetin e Drejtësisë në bashkëpunim me Departamentin e të Drejtës Private realizuan trajnimin me temë: “Të njihemi me Marketingun e Bizneseve mbi Pronat e Paluajtshme”, ku studentët u njohën dhe u informuan mbi shoqërinë investitore ndërkombëtare ARMADA SH.P.K, e cila operon prej ...
Lexo Më Shumë...

Cikël leksionesh me profesorin amerikan Ronald Nate

Në Kolegjin Universitar Wisdom kanë përfunduar leksionet e organizuara nga Njësia e Kerkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë dhe Departamenti i Ekonomisë së Kolegjit Universitar Wisdom, me profesorin amerikan Ronald M. Nate, Ph.D (Professor Economics Brigham Young University-Idaho.)Në ditën e ...
Lexo Më Shumë...

Forum me temë " Sterotipet gjinore ne media"

Në datën 13 Dhjetor 2019 Rrjeti për Demokraci I Grave WDN Albania në bashkëpunim me Kolegjin Universitar Wisdom organizoi me mbështetjen e AMA, forumin “STEROTIPET GJINORE NE MEDIA”.Në këtë forum u referuan dy studente të K U WISDOM, të cilat pasi u bënë pjesë e forumit, sugjeruan rekomandime nga ...
Lexo Më Shumë...

Trajnim

Klinika Ligjore dhe Njësia e Kërkimit Shkencore dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Fakultetin e Drejtësise në KUW në kuader të implementimit të marrëveshjes me studion Ligjore “Drilona Bara” realizuan sot trajnimi me eksperten znj Drilona Bara, e cila trajnoi studentët e programeve profesionale dy ...
Lexo Më Shumë...

Takim në qendrën “Në Dobi të Gruas Shqiptare”

Një përfaqësi e studentëve të Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore dhe atyre të Drejtësisë të Kolegjit Universitar Wisdom u takuan sot me drejtoren ekzekutive të qendrës “Në dobi të gruas shqiptare”, zj. Sevim Arbana.Në qendër të takimit ishte përfshirja e studentëve të KU Wisdom në ...
Lexo Më Shumë...

Virtual classes

Në Kolegjin Universitar Wisdom kanë përfunduar leksionet virtuale me temë “Principles of Microeconomics” të organizuara nga Njësia e Kerkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë dhe Departamenti i Ekonomisë së Kolegjit Universitar Wisdom, me profesorin amerikan Ronald M. Nate, Ph.D (Professor ...
Lexo Më Shumë...

Takim me bordin e ESN

Më datë 3 Dhjetor 2019 në ambjentet e Kolegjit Universitar Wisdom u realizua një takim me të ftuar Znj.Lutjona Lula dhe Emi Dautaj anëtare të bordit të ESN Tirana dhe njohëse të programit Erasmus+ (ESN është seksioni zyrtar në Shqipëri i Erasmus Student Network.ESN Tirana është organizatë rinore që ...
Lexo Më Shumë...

WORKSHOP ME PROFESORIN RONALD M. NATE

Në datat 4 dhe 5 Dhjetor 2019 u relizua workshop me stafin akademik në ambjentet e Kolegjit Universitar Wisdom,ky workshop u organizua nga Njësia e Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë dhe Departamenti i Ekonomisë, me profesorin amerikan Ronald M. Nate, Ph.D, Professor Economics Brigham ...
Lexo Më Shumë...