Aktivitete

“Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, me financim nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.

Klikoni mëposhtë për më shumë informacion
Lexo Më Shumë...

Datë 20.11.2018 u zhvillua konferenca nga WDN Albania Womens Democracy Network

Datë 20.11.2018 u zhvillua konferenca nga WDN Albania Womens Democracy Network Albania në kuadër të projektit : " Konsolidimi dhe promovimi i të drejtave për viktimat e dhunës nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve për avokatët dhe juristët dhe ofrimi i rekomandimeve ligjore për reformë në fushën e ...
Lexo Më Shumë...

Aktiviteti mbi prezantimin e programit tё bursave nga Biznesi Gjerman.

Më datë 08.11.2018 ora 11.00, Zyra e Burimeve Njerëzore, Karrierës dhe Jetës Studentore në bashkëpunim me Njësinё e Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Kolegjin Universitar “Wisdom”, zhvilluan aktivitetin mbi prezantimin e programit tё bursave nga Biznesi Gjerman. Prezantimi i ...
Lexo Më Shumë...

Përfundoi sot me sukses programi dy-javor i kursit të Lektorit të Ftuar Amerikan

Përfundoi sot me sukses programi dy-javor i kursit të Lektorit të Ftuar Amerikan, PhD. David C. Kolbe, Senior Visiting Professor, me studentët e Fakultetit të Drejtësisë së Kolegjit Universitar “Wisdom”. Ky kurs u zhvillua në kuadër të veprimtarive me Lektorë të Huaj të Ftuar dhe kishte për qëllim ...
Lexo Më Shumë...